Vil bli senter for havbruk

Stavanger satser på å bli internasjonal møteplass for verdens havbruksnæring.