• Thomas Førde

Skulestart til sjøs

I dag stikk skuleskipet «Gann» til sjøs med 105 vidaregåande elevar om bord. 80 av desse er førstereiselevar til sjøs.