- Særnorsk og dyr CO2- fangst

— Siemens kan i prinsippet levera CO2-reinseanlegg til Kårstø. Men det vil bli dyrt og lite effektivt i høve kostnaden.