- Et ulovlig vedtak om Media Norge-tilslutning

Aksjonær og tidligere journalist og redaktør i Aftenbladet, Kari Thomsen, har klaget vedtaket om Aftenbladets inntreden i Media Norge inn for Foretaksregisteret og Enhetsregisteret.