Algerie vil inn på sokkelen

Det algeriske statsoljeselskapet hyller forholdet til Statoil og vil gjerne overta andeler i norske gassfelt, mot at Statoil får komme enda mer inn i Algerie. Kristin-feltet har vært diskutert.