Knapt ledige lokaler

Mer oppfylt enn det er i næringsbyggene i Stavanger-regionen i dag, blir det ikke, mener næringsmegler Arild Marvik. Andelen ledige lokaler har sunket fra 10 til 1 prosent på fem år.