• Hans E.H Jacobsen

NorNed i grevens tid

Takket være kolossen på bildet kan kraft— produsentene nytte noe av smeltevannet som ellers ville gått ubrukt på havet.