• Sykefraværet i Rogaland er på vei ned. Gorm Kaldestad/SCANPIX

Rogaland har lågaste sjukefråværet i landet

Rogaland har det lågaste sjukefråværet i landet. Sidan IA – avtala vart innført i 2. kvartal 2001, har sjukefråværet i Rogaland gått ned med 12,2 prosent. Alle kommunane i Rogaland har eit legemeldt sjukefråvær som er lågare enn landssnittet.