Beksjeder til BOOM

Aftenbladet har flere tilbud til deg som erung. Du kan besøke mediehuset vårt, se hvordan vi lager papiravisog legger opp internett-tjenesten vår. Vi har også egne sider forunge i papiravisen. Kontakt oss her.