Starter fôrkontroll rundt på gårdene

Landbrukstilsynets kontroll med fôrvarer hos produsenter og blanderier — som Felleskjøpet og Fiskå Mølle - blir nå utvidet til også å omfatte stikkprøver av dyrefôr ute på gårdsbruk.