Kjempekontraktar til ABB og Aker/Kværner

Hydro deler sit omfattende behov for vedlikehold og ombygging avolje— og gassinstallasjoner på sokkelen på to større kontrakter forde nærmeste tre årene.