Strid om ekstra klasser

Politikerne vil ikke opprette en ny klasse på Kristianslyst skole og dermed hindre at to elever skilles fra klassen. Men på Gosen ble det gjort — uten politisk vurdering.