- Velkommen til paradis

Laksefjorder og behov for arealer til oppdrett, forskning og utvikling og kveiter var på dagsorden da fiskeri— og kyst- ministeren besøkte Hjelmeland i går.