Oljearbeidere tapte i Høyesterett

Høyesterett har frifunnet KS Rasmussen Offshore AS i Kristiansand i en sak hvor seks oppsagte oljearbeidere har krevd å få jobbene tilbake og reist lønns— og erstatningskrav på over fire millioner kroner.