Vil ikke subsidiere oljeselskapene

Sentrumspartienes statsministerkandidat Kjell Magne Bondevik ønsker ikke å subsidiere oljeselskapene i forbindelse med en restrukturering av Statens direkte økonomiske engasjement i oljevirksomheten (SDØE).