• Dette er Iparks Ipartnere: Bak fra venstre: Stig Feyling, Aleksander Særvoll, Helge Kristoffersen (ny), Per Øivind Johansen, Øyvind Gellein og Njål Underhaug. Andre rekke fra venstre: Kåre Skogen, Ingvar Mikalsen, Kåre Haaland, Olav Heigre, Terje Engeseth, Dag Kjosavik, Bent Olsen, og Rolf Terje Kvam. Foran fra venstre: Andreas Hatjoullis, Martin Bekkeheien, Magnar Hjøllo og Kåre Netland. Disse var ikke til stede: Ragnhild Osmundsen, Eva Kristin Sjøberg, Bjørg Wigestrand, Thor Gunnar Johansen, Børge Richard Kolstad, Odd Kjetil Andersen, Ståle Nilsen, Steinar Olsen, Tim Smistad og Egil Sæl. Anders Minge

De hjelper fram gründere

Det begynte med "gullpensjonistene" i Statoil i 2008. Nå er menn og kvinner fra regionalt næringsliv opptatt av å løfte fram gründere, også langt utenfor oljesektoren.