Gjennomgår rutiner for overvåking

Baker Hughes slår tilbake mot påstandene om at selskapet ulovlig overvåker all elektronisk post som de ansatte sender og mottar. I en melding fra selskapet heter det at Baker Hughes i mange år har hatt en politikk om at alle elektroniske kommunikasjonsmidler skal være arbeidsrelatert. Selskapet hevder at overvåkingsrutinene er anerkjent både i USA og Storbritannia. Bakgrunnen for overvåkingen skal være at selskapet er redd for at datavirus kan overføres i vedlegg til e-post.