Landbrukssamvirket må vurdere nordiske allianser

De bonde-eide selskapene for produksjon av kjøtt, melk og egg bør vurdere allianser med sine søsterselskaper i Norden for å danne en motvekt til de store dagligvarekjedene som er i ferd med å bli nordiske, mener styrelederen i Landbrukssamvirkets Felleskontor, Steinar Dvergsdal.