Kristin-samordning godkjent

Olje— og energidepartementet har godkjent samordning av tre lisenser på Haltenbanken i forbindelse med utbyggingen av det Statoil-opererte Kristin-feltet.