Solstad bygger enda mer nytt

Solstad Offshore i Skudeneshavn fortsetter ekspansjonen. Rederiethar i dag inngått kontrakt med verftet Kleven Maritime AS ombygging av et plattform supplyskip. Skipet, som skal være ferdig ioktober neste år, koster 200 millioner kroner.