Oslo Børs' noteringer, rundskrevet liste,31/08-2000

Oslo Børs fikk torsdag en positiv utviklingi markedet, og totalindeksen endte på 1578,96— som er en oppgang på0,97 prosent. Oslo Børs har med dette hatt den beste utviklingen iVest-Europa for august, og er bare slått av København så langt iår.