Rica-hotellene med mer enn 100 millioner i overskudd