Bergesen taper på dollarkursen

Bergens d.y. Gruppen hadde et resultat etter skatt på 14,1 millioner dollar — rundt 130 millioner kroner i tredje kvartal 2000. Selskapet har oppnådd et godt driftsresultat, men taper på den høye dollarkursen.