Røkkes salg av Aker splitter fagforeningene

Salget av Akers dypvannsvirksomhet støttes av tillitsvalgte i Aker, men møtes med dyp mistro av tillitsvalgte i Kværner. Akers Bengt Eric Larsson og Rosenbergs Einar Risa er helt uenige.