Kraftig nedbemanning i Aker Solutions

Svikt i vedlikeholds— og modifikasjonsmarkedet på norsk sokkel får konsekvenser for ansatte i Aker Solutions. 225 ansatte, der mellom 100 og 150 er hjemmehørende i Stavanger, berøres.

Publisert:

– Vi må tilpasse oss det behovet markedet har, sier regionsjef for Aker Solutions i Stavanger, Espen Krogh. Foto: Jonas Haarr Friestad

Dag-Henrik Fosse
Økonomijournalist

Aker Solutions i Stavanger har kontorer i Jåttåvågen. Foto: Jonas Haarr Friestad

Aker Solutions i Stavanger har kontorer i Jåttåvågen. Foto: Jonas Haarr Friestad

-Vi må tilpasse oss det behovet markedet har, sier regionsjef for Aker Solutions i Stavanger, Espen Krogh. Foto: Jonas Haarr Friestad

-Vi kommer til å flytte flere ansatte, men jeg kan ikke nå si hvor mange det blir, sier regionsjef for Aker Solutions i Stavanger, Espen Krogh. Foto: Jonas Haarr Friestad

Aker Solutions i Stavanger har kontorer i Jåttåvågen. Foto: Jonas Haarr Friestad

Svikt i vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet får konsekvenser for ingeniører i Aker Solutions. Foto: Jonas Haarr Friestad

Dermed må også en av de store i norsk oljeservice kutte i staben. I vår varslet Weatherford at de kutter 100 stillinger, og Aibel at 230 ansatte ville miste jobben.

Færre kontraktstildelinger, utsettelser av prosjekter og økt konkurranse har ført til nedgang i markedet for vedlikehold og modifikasjon. Dette rammer i første omgang ingeniørfagene og prosjektpersonell.

225 ansatte berørt

Regiondirektør Espen Krogh sier at mellom 100 til 150 av de mellom 1400 og 1500 ingeniørene som er ansatt i Aker Solutions i Stavanger blir berørt.

Les også

- De ansatte vil ikke merke noe

Han er leder for vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner (MMO) hos Aker Solutions i Stavanger.— Vi ser at dette vil påvirke inntil 225 av de ansatte innefor denne sektoren ved selskapets avdelinger i Stavanger, Kristiansund og Trondheim, sier han.

— Konsernet vil tilby disse ansatte muligheten for å bli flyttet til bemanningsselskapet Aker Advantage, som vil søke å finne nye stillinger de kan gå inn i både innenfor og utenfor selskapet, sier Krogh.

Møtte de ansatte

Akser Solutions gjennomføre fredag formiddag flere informasjonsmøter for de ansatte der markeds- og bemanningssituasjonen var tema. Ifølge regiondirektør Espen Krogh var cirka 1200 ansatte til stede på møtene.

— Bemanningssituasjonen innenfor vedlikeholds- og modifikasjonsmarkedet på norsk sokkel fortsetter å være utfordrende med lavt aktivitetsnivå.

Les også

180 i Aibel måtte gå uten sluttpakke

— Markedet endrer seg raskt, og vi må tilpasse oss det behovet markedet har. Nå har vi fått en reduksjon innenfor vedlikehold og modifikasjon som er større enn det vi trodde da vi først varslet om dette på kapitalmarkedsdagen vår i desember 2013, sier han.Flere oppgaver som kommer i høst er fortsatt ikke tildelt, så derfor kan situasjonen endre seg, sier Espen Krogh.

- Ikke oppsigelser

— Du bruker ikke ordet oppsigelser. Betyr det at ingen mister jobben?

— På kort sikt vil ingen miste jobben. Men de som ikke lenger skal være tilknyttet Aker Solutions i Stavanger vil få tilbud om å bli overført til Aker Advantage, som vil søke å finne andre oppgaver for disse.

— Er dette oppgaver som skal utføres andre steder enn i Stavanger-regionen?

— Noen vil være her, mens andre vil være på Østlandet, andre steder i landet eller i utlandet.

Tror på bedring

— Og på lang sikt?

— I dag er markedet innenfor vedlikehold og modifikasjon vanskelig, men på lang sikt tror vi det er et godt marked. Det vi nå ser er en korreksjon. Plattformene vil ikke forsvinne, og vi er overbevist om at markedet vil bedre seg på sikt.Før sommerferien gjennomførte selskapet en tilsvarende prosess som den som nå er i gang, men i litt mindre målestokk. Regionsjef Espen Krogh bekrefter overfor Aftenbladet at noen tiltalls personer i Stavanger da ble overført til andre oppgaver.

Klubbleder antyder 150-200

Klubbleder Arild Håvik i bedriftsklubben MMO i Aker Solutions er mer konkret når han får spørsmål om hvor mange som blir berørt.

— Vi er kjent med at mellom 150 og 200 ingeniører i Aker Solutions i Norge enten vil bli overført til andre deler av konsernet eller får tilbud om andre oppgaver, sier klubbleder Arild Håvik til Aftenbladet. Han sier at tallet på overtallige ingeniører innenfor vedlikeholdsområdet i Aker Solutions Stavanger er vel halvparten.

Les også

470 jobber kuttes i oljeservice

Klubbleder i Forbundet for Ledelse og teknikk, Torstein Engevik sier til Aftenbladet at ingen ansatte vil bli sagt opp, men at arbeidskraften kan bli omdisponert, og at ingeniører i Stavanger kan få tilbud om jobber andre steder i konsernet. — Konsernet har behov for folk i mange av datterbedriftene, sier han.Engevik sier at ledelsen har gjennomført en ryddig prosess, og vært i dialog med klubben underveis.

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til olje- og gassindustrien og har de store oljeselskapene som kunder.

Publisert: