Fakta om renteøkningen de siste to årene

Norges Bank har foretatt hele 12 rentejusteringer siden august for to år siden, og renten har svingt kraftig. Slik har renteutviklingen vært de siste to årene.