Bredere bånd over Nordsjøen

Seks land er aktuelle for å samarbeide om økt sjøtransport mellom havnene rundt Nordsjøen. Stikkordet er nettverksamarbeidet West Link.