Størst frustrasjon i ledersjiktet

— Det spesielle med den uroen som har preget selskapet den siste tiden, er at frustrasjonen kanskje er størst i ledersjiktet, sier YS-tillitsvalgt og konsernstyremedlem i Statoil, Stein Bredal: