Flere må gå i Haga Reiser

Haga Reiser har sagt opp fire av sine medarbeidere ved hovedkontoret.