Vanvidd å selge Hydro Seafood

Det alvorlige ved salget av Hydro Seafood er at Egil Myklebust ikke forstår fiskeoppdrett, sier oppdrettspioneren Anders Romsbotn.