Rikelig med arbeidskraft for Technor

80 rogalendinger søker arbeid innen elektro, 193 innen telekommunikasjon. Dermed blir det enkelt for Technor å finne kompetente folk til 150 nye arbeidsplasser.