Opec sikter mot 20-25 dollar fatet

Opec-landene ser ut til å styre mot en vesentlig høyere oljepris enn oljekartellet tidligere har hatt som mål.