Allianse ikke i Cognition

Stavanger-bedriften AllianseInformasjonssystemer figurerer på Cognitions lister overinvesteringer som selskapet har. Dog er det presisert i en litennote: Avtalen er ennå ikke sluttført og bekreftet.