• Kristoffer Jensen (t.h.) får god oppfølging av Aksel Onarheim i TAFU i minst et år etter han begynte i jobb. . Guro Waksvik

Ny vei til jobb for Kristoffer

For Kristoffer Jensen er arbeid og faste rutiner avgjørende for å klare å holde seg rusfri. For mye fritid er det verste, mener han.