Intern SAS-under­søkelse viser mis­tillit allerede før pan­demien

Pilotorganisasjonens undersøkelse om sviktende tillit til SAS-ledelsen «gjenspeiles ikke i SAS’ egne medarbeiderundersøkelser», sa flyselskapet. Men interne resultater viser at tilliten var tynnslitt også forrige gang pilotene ble spurt.

SAS-ledelsen opplever lav tillit blant pilotene, viser flere undersøkelser E24 har fått tilgang til.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

En undersøkelse SAS har gjennomført blant sine egne ansatte avdekker at godt under én av fire piloter i SAS hadde tillit til ledelsen allerede før pandemien inntraff.

Det viser interne skjermbilder fra resultatet av undersøkelsen, som E24 har fått tilgang til.

Undersøkelsen ble gjennomført i midten av februar 2020, og er den siste hvor SAS selv har stilt spørsmål om de ansattes tillit til ledelsen, bekrefter selskapet selv.

På spørsmålet «jeg har tillit til at vår øverste ledelse viser vei» – på en skala fra «sterkt uenig» til «sterkt enig» – viser skjermbildene at svarsnittet ligger på grovt sett 2 av 10 på veien mot «sterkt enig» (se første bilde under).

– Ikke-eksisterende

E24 har snakket med tre aktive piloter i SAS, som alle har jobbet over 20 år i selskapet. De uttaler seg anonymt av frykt for represalier fra ledelsen, og fordi SAS’ egen «code of conduct» ikke tillater at ansatte uttaler seg negativt om arbeidsgiveren. Ingen av dem har per i dag aktive verv i fagforeninger.

Pilotene har uavhengig av hverandre uttalt seg om den rådende tilliten til toppledelsen i selskapet.

– Den er ikke-eksisterende. Og samtlige som jeg flyr med – vi flyr jo bare med én kollega om gangen, men vi prater fritt i cockpit – jeg har ennå ikke fløyet med noen som ikke deler mitt syn, sier en av pilotene til E24.

Les også

SAS-piloter: 6 prosent sier de har tillit til ledelsen

Han omtaler situasjonen først og fremst som trist, og sier følelsen blant de ansatte er at de ikke lenger er tiltenkt en rolle i SAS.

– Det er ikke vi som er SAS lenger, SAS har blitt definert vekk til Frösundavik (flyselskapets hovedkvarter utenfor Stockholm, journ. anm.). I praksis viser de at vi er blitt til en hvilken som helst tjenestetilbyder, sier piloten.

– Tilliten i dag er jo i praksis null, for min del og for mange andre, sier en annen pilot.

Gjennomgående lav tillit

E24 har fått tilgang til en grafisk fremstilling av resultatene fra den siste interne undersøkelsen i SAS, men ikke de nøyaktige svarprosentene. Det er derfor ikke mulig å fastslå presist hvor mange piloter som svarte at de hadde tillit til ledelsen i februar 2020.

Da pilotorganisasjonen SAS Pilot Group gjennomførte sin undersøkelse i juli i år, svarte kun 37 av 601 SAS-piloter at de hadde tillit til ledelsen.

Les også

Hadia Tajik møtte SAS-sjefen: – Har spurt om hvorfor de er i konflikt med nesten 500 av sine ansatte

Pressesjef John Eckhoff i SAS svarte da at selskapet ikke kjente seg igjen i den lave tillitsprosenten som kom frem.

– Det at en gruppe av medarbeidere har denne holdningen til ledelsen, er et bilde vi ikke kjenner oss igjen i og som ikke gjenspeiles i SAS’ egne medarbeiderundersøkelser, sa Eckhoff.

Videre sa Eckhoff at SAS-ledelsen knyttet den lave tilliten til at selskapet var nødt til å si opp 5.000 ansatte da pandemien inntraff.

Men SAS har ikke selv gjennomført nye undersøkelser som stiller dette spørsmålet siden februar 2020, får E24 opplyst.

Det underbygges av leder Martin Lindgren i SAS Pilot Group (SPG), som sier at han reagerte på Eckhoffs uttalelser sist E24 omtalte saken.

– Jeg reagerer på det SAS sier om at de ikke kjenner igjen seg i den undersøkelsen. Vi har sett det internt i selskapet i en lang periode, at det er en stor uro og mistro mot den veien SAS har valgt å gå. Det er både overraskende og urovekkende, sier Lindgren.

SPG: – Ikke pandemiens skyld

Han opplyser at SAS også har gjennomført interne medarbeiderundersøkelser hvor blant annet spørsmålet om tillit til ledelsen har blitt tatt opp tidligere.

Det er imidlertid godt over 20 måneder siden SAS sist gjennomførte en slik undersøkelse. Derfor reagerer Lindgren.

– Det at SAS sier at denne tillitssvikten er relatert til pandemien, stiller jeg meg uforstående til. Våre medlemmer har uttrykt frustrasjon over de veivalgene SAS har tatt. Det er ikke pandemiens skyld, sier han.

– Det SAS nå gjennomfører er en konsekvens av veivalgene de fattet i 2016–2017, da man først startet SAS Irland.

Lindgren viser her til opprettelsen av det irske datterselskapet – planer som ble kjent i februar 2017. I september i år bekreftet SAS at de omorganiserer flyselskapet i fire enheter, hvor SAS Irland blir døpt om til SAS Connect, og et annet selskap kalt SAS Link ble opprettet.

Grepet har ført til uro i selskapet og stor misnøye blant de drøyt 500 pilotene som ble oppsagt under pandemien, og som nå ikke lenger kan benytte seg av ansettelsesretten i det opprinnelige SAS Scandinavia.

SAS: – Kjenner oss ikke igjen

SAS har fått oversendt kritikken fra Lindgren og pilotene, og fått spørsmål om hvordan resultatene fra 2020 gjenspeiler den lave tilliten som senere har blitt kjent.

Pressesjef John Eckhoff skriver i en e-post at SAS gjennomførte en ny undersøkelse i februar 2021 for å finne ut hvordan medarbeiderne hadde det i en vanskelig tid for alle i selskapet.

– Pilotene utgjør drøyt 10 prosent av arbeidsstyrken i SAS og SPGs undersøkelse gir liten innsikt i hva øvrige 90 prosent mener, skriver Eckhoff i en e-post.

– Vi er nødt til å gjennomføre store grep for å sikre SAS’ fremtid. Det er tøffe valg som påvirker alle ansatte og som selvsagt skaper både misnøye og usikkerhet. SAS jobber nå for å bygge opp selskapet etter den største krisen for luftfarten noensinne, og vi håper at SPG vil bidra konstruktivt i dette arbeidet.

Eckhoff bekrefter at spørsmålet om tillit til ledelsen ikke er stilt siden 2020. Han er imidlertid ikke enig i at noen har bestridt at pilotene hadde lav tillit også før pandemien.

Konfrontert med sin egen uttalelse om at den lave tilliten fra SPGs undersøkelse ikke ble gjenspeilet i SAS’ egne medarbeiderundersøkelser, gjentar Eckhoff at selskapet ikke kjenner seg igjen i kritikken.

– Vi kjenner oss ikke igjen i at ansatte generelt deler den samme holdningen. E24 mener våre interne undersøkelser og en mindre undersøkelse fra en av våre ansattgruppe, initiert av gruppen selv, er en viktig sak som offentligheten har stor interesse av, så du får bare kjøre på videre. Har ikke flere kommentarer, skriver Eckhoff.

Publisert: