Barnehagetilbud fra barna er 3 måneder

Ett års svangerskapspermisjon er for lenge for kvinner som vil gjøre karriere.