Økonomer tror på rentenedgang

Fortsatt stor differanse mellom Norges og utlandets rentenivå kanføre til enda sterkere krone. Rentenedgang kan ventes i løpet av denærmeste månedene, mener økonomer.