Jæren Gardsmeieri slår an

Pågangen fra jærbønder er nå så stor at Jæren Gardsmeieri ser seg nødt til å arrangere et eget orienteringsmøte for interesserte melkebønder.