- Vindmøllepark vil bryte med jærlandskapet

100 meter: Rundt ett år forsinket på grunn av innvendinger framilitæret, sender Jæren Energi nå konsesjonssøknad for mellom 23 og40 rundt 100 meter høye vindmøller på Høg-Jæren. Går alt etterplanene, kan vindparken være i drift i løpet av to år.