Trolig flertall for å bruke mer oljepenger

Regjeringen vil foreslå å bruke mer penger i revidert nasjonalbudsjett i vår for å få flere i arbeid.