Mikkel ble billigere

Utvidelsen av gassbehandlingsanlegget på Kårstø for å kunne ta imot gassen fra Mikkel-feltet på Haltenbanken er på det nærmeste fullført.