20 prosent færre gardsbruk på ti år

Rogaland er stadig husdyrfylke nummer en. Hvert femte gardsbruk ersamtidig lagt ned eller innlemmet i større bruk siden 1989.