Produksjonsrekord for Statoil

Statoil legger fram et resultat for 2002 som viserproduksjonsrekord — og hvert fat er produsert til lavere kostnadenn før.