Oppgang på børsene

Over hele Europa sluttet uken med en positiv utvikling på de viktigste børsene.