Dalane Energi tappes

For hver kilowatt-time Dalane Energi produserte i fjor, går 13,5 øre rett i slunkne kommunekasser i Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund.