Lysere framtid for Nordsjø-torsk

Friske millioner i forskningsmidler fra regjeringen skal sørge for at oljeholdig vann fra norske oljefelt blir rent vann til Nordsjøen innen utgangen av 2005.