Statoil vurderer oljeterminal på Tjeldbergodden

Statoil vurderer å bygge en råoljeterminal på Tjeldbergodden i Møreog Romsdal. Beslutningen kan bli tatt i år.