Tine-konsern vedtas i Stavanger

Tine holder høyt tempo i omorganisering og rasjonalisering av meieriindustrien. Eierne, de melkeproduserende bøndene, sliter i økonomisk motvind og frykter for egen framtid.