Lønnsomt på bunnen

Etter bare tre års drift går Poseidon Group med hyggelige plusstall basert på undervanns-teknologi og -kunnskap.