Ventelønns-mottakere må ut i jobb

440 millioner statlige kroner utbetales i år til ansatte i offentlig sektor som er satt på ventelønn. Nå vil Aetat ha flest mulig ut i jobb.